ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟವಾದರೂ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲದು..! ಅವರ ಕಾರ್...- kitturಕಿತ್ತೂರು: ಬೃಹತ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ - click