ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ - kittur

                                                       ಉಚಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ  - click