ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ: ಭಾವುಕರಾದ ಆ ಕ್ಷಣ..-kittur

ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರ ಹಲಸಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ