ಕಿತ್ತೂರು: ಬೃಹತ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ - kitturಸೊಸೈಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಡಬಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ - click