ರವಿ ಬುಲಬುಲೆ; ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ - kittur


 ಬಿದ್ದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ: ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮನವಿ - click...