ಬಿದ್ದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ: ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮನವಿ - kittur

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ: ಶೀಘ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲಿದೆ -click