ಕರುಣೆ ಇರದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ : ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ನೀರಲಕೇರಿ ಕಟು ಟೀಕೆ - kittur