ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಶಾಸಕಿ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳಕರ ಧ್ವನಿ - Khanapur

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಾರ್ಡಗಳಿಗೆ 24x7 ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಒತ್ತಾಯ - click...