ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ; ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ - Kittur