500 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೊಬ್ಬ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ : ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭರಮಣ್ಣವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ -kittur