ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಾರ್ಡಗಳಿಗೆ 24x7 ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಒತ್ತಾಯ - kittur


 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ: ಸಚಿವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಭೇಟಿ -click...0/Post a Comment/Comments